Årsberetning
2022
Valdres Energi logo
Griug i arbeid

Valdres Energi

Årsberetning 2022

Valdres Energi har organisert sine virksomheter i et konsern. I konsernet inngår, foruten morselskapet Valdres Energi AS, de heleide datterselskapene Griug AS, Valdres Energi Vekst AS, Valdres Energi Entreprenør AS og Valdres Energi Fiber AS, samt de deleide datterselskapene Kvitvella Electrisitetsverk AS og Fossbråten Kraftverk AS. I tillegg har konsernet en vesentlig rolle i kraftomsetningsselskapet Yve AS både som eier og tjenesteleverandør.

Valdres Energi AS er eid av kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. Selskapet er lokalisert på Fagernes og ved utgangen av året var det totalt 51 ansatte i konsernet og datterselskapene.

Spikarmoen
Kapittel 1

Om Valdres Energi

Valdres Energi er et energikonsern som leverer infrastruktur og tjenester. Vi er en stolt, lokal bidragsyter i Valdres og bevisst vår rolle som viktig samfunnsaktør.
Kapittel 2

Styret

Styret i Valdres Energi sin vurdering av konsernets status i 2022 og fremtidig drift.
Griug - stolpeklatrer
Kapittel 3

Virksomheten

Valdres Energi har organisert sine virksomheter i konsern med morselskap, heleide og deleide datterselskaper.
Regnskap
Kapittel 4

Regnskap

Gjennomgang av konsernets økonomiske resultat og finansielle situasjon i 2022.
arrow-right